VIK-RAZ d.o.o. Maglaj

0
ADRESAAleja Ljiljana broj 36,
MJESTO74250 Maglaj
TELEFON+387 32 609 922
FAX+387 32 609 922
EMAILinfo@vik-raz.com
WEBhttp://www.vik-raz.com

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

Postavljanje (polijeganje) cijevi obavlja se bez kopanja kanala primjenom horizontalne tehnike bušenja s ispiranjem. Dosadasnji postupci izgradnje cjevovoda polijeganjem u zemlju, često nisu u saglasnosti sa okolišem i prirodom. Oni prouzrokuju buku, prljavštinu, smetnje u saobraćaju i velike troškove.

Sa upravljanom horizontalnom tehnikom bušenja znatno smanjujemo opterećenja za čovjeka i prirodu.

Pilot-bušenje

lzvođenje pilot bušenja obavlja se putem jedne glave za bušenje, opremljene sa pločom za upravljanje sa jednim odašiljačem i horizontalno se pokreće naprijed sa tračnicama za bušenje. 
Upravljanje glave za bušenje izvodi se na površini preko prijemnika za lociranje, precizno u centimetar. Prepreke se lociraju i ciljano zaobilaze (npr. drugi vodovi, kanali).