Vehabović: Reorganizacija rada u Parlamentu BiH

0

Naročito se vodilo računa o tome da se u obzir uzme situacija majki djece koja u trenutnoj situaciji nemaju mogućnost pohađanja predškolskih i osnovnih obrazovnih ustanova – kazao je Vehabović

Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine (PS) BIH je zbog pogoršane epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini donio odluku o reorganizaciji rada u PSBiH, kazao je za Fokus Kenan Vehabović, sekretar Zajedničke službe PSBiH.

– Pri donošenju odluke rukovodili smo se uputama kako kriznih štabova tako i nadležnih zdravstvenih institucija koje se odnose na preporuke poslodavcima i uposlenim u cilju sprečavanja bolesti izazvanih korona virusom – kaže Vehabović.

Pojasnio je šta podrazumijeva reorganizacija rada u Parlmentarnoj skupštini BiH.

– Reorganizacija se sastoji u uvođenju dežura u punom radnom vremenu u svakoj organizacionoj jedinici sa maksimalno dva uposlena na periode od po 15 dana. Prilikom donošenja ove odluke Kolegij Sekretarijata se prvenstveno vodio obavezom zaštite zdravlja uposlenih, a ovakav način reorganizacije neće utjecti na redovan tok poslova i aktivnosti PSBIH jer proces rada to dozvoljava. Prilikom donošenja odluke o reorganizaciji rada naročito se vodilo računa o tome da se u obzir uzme situacija majki djece koja u trenutnoj situaciji nemaju mogućnost pohađanja predškolskih i osnovnih obrazovnih ustanova – kazao je Vehabović.