Usvojen rebalans budžeta KS-a u iznosu od 1.055.753.000 KM

0

Zastupnici u Skupštini KS-a usvojili su po hitnom postupku izmjene i dopune budžeta KS-a u iznosu od 1.055.753.000 KM. Rebalansom je budžet uvećan za 114 miliona KM koje će biti usmjerene u kapitalne projekte i mjere Vlade koje imaju za cilj unapređenje života građana. Prema riječima ministra finansija Amela Kovačevića, u rebalans budžeta se krenulo iz više razloga. Prvi je nova projekcija prihoda sa federalnog nivoa do kraja ove godine koja pokazuju 28 miliona više prihoda Kantona Sarajevo u odnosu na trenutni budžet. Također, neki projekti nisu bili spremni za realizaciju, te su sredstva planirana za njih alocirana na projekte koji su spremniji i koji prate orijentaciju 300 smjernica ove Vlade i Skupštine.

Ovim budžetom se osiguravaju značajna nova sredstva za sektor obrazovanja i to za sufinansiranje predškolskog odgoja u iznosu od dva miliona KM u svrhu ukidanja lista čekanja djece na mjesto u sarajevskim vrtićima. Dodatna sredstva od 1,2 KM su usmjerena i za potrebe rješavanja pitanja edukacije djece sa poteškoćama u razvoju.

Osigurana su i sredstva za nastavak i okončanje izgradnje zgrade Akademije scenskih umjetnosti u iznosu od dva miliona KM. Također, bit će finansirane dodatne potrebe Univerziteta od oko 1,6 miliona KM kako poslovanje Univerziteta ne bi bilo ugroženo.

Planirana je nabavka medicinske opreme, prije svega nabavka respiratora koji su neophodni u zdravstvenom zbrinjavanju mladih i djece u slučajevima epidemija, a komunalna privreda će se opremiti sa novom, različitom opremom u vrijednosti od oko četiri miliona KM u svrhu podizanja kvaliteta svojih usluga. Planirano je i osam miliona KM za subvencioniranje korisnika gasa i centralnog grijanja.

U budžetu je osigurano 13,5 miliona KM za izmirenje troškova vansudskih nagodbi iz radno pravnog odnosa uposlenih u javnom sektoru.

U saobraćajnu infrastrukturu, obnovu voznog parka za javni prevoz, te izgradnju trolejbuske mreže za Vogošću bit će usmjereno 75,5 miliona KM.