Univerzitet u Sarajevu promovirao 68 doktora nauka

0

U Narodnom pozorištu Sarajevo danas je upriličena promocija doktora nauka u okviru obilježavanja 70. godišnjice Univerziteta u Sarajevu.

Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) Rifat Škrijelj, prorektori Univerziteta i dekani fakulteta i akademija promovirali su 68 doktora nauka.

– Čvrstu opredijeljenost za produkciju savremenih i dinamičkih doktorskih studija prema evropskim standardima na svim fakultetima i akademijama našeg univerziteta oslikava i svjedoči 68 kandidata i kandidatkinja koji se promoviraju na čast doktora nauka iz oblasti koje pripadaju grupacijama humanističkih, društvenih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, kao i grupaciji umjetnosti – istakao je Škrijelj i naglasio da su doktoranti Univerziteta u Sarajevu, s obzirom na znanje i vještine koje neosporno posjeduju, najpozvaniji da nas vode kroz iduću dionicu budućnosti.

Promovirano je deset doktora tehničkih nauka, devet doktora medicinskih nauka, šest doktora pravnih nauka, po četiri doktora lingvističkih, socioloških, političkih i bioloških nauka, po dva doktora ekonomskih, kriminalističkih, odgojnih, poljoprivrednih, biotehničkih, veterinarskih, upravnih i doktora nauka fizike u obrazovanju, te po jedan doktor islamskih, zdravstvenih, sigurnosnih, filozofskih, književno-historijskih, komunikoloških, muzičkih, fizičkih, matematičkih nauka u obrazovanju, doktora nauka socijalnog rada i doktora nauka odbrane i sigurnosti.