U prošloj godini više od 4.000 ljudi odjavilo boravak u BiH, a evo i gdje su otišli…

0

Broj onih koji odlaze u Hrvatsku i Srbiju sve manji

U prošloj godini više od 4.000 ljudi odjavilo boravak u BiH, a evo i gdje su otišli…

Najčešće zemlje destinacije za emigrante iz BiH već par godina su Njemačka, Austrija i Slovenija

rema dostupnim zvaničnim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine procjena ukupnog broja osoba koje žive u iseIjeništvu, a koje vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 2 miliona što čini 56,6% u odnosu na 3.531.159 ukupnog stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Prema procjenama Svjetske banke taj procenat je nešto manji i iznosi 44,5% što pozicionira Bosnu i Hercegovinu na šesto mjesto u svijetu po stopi emigracije u odnosu na broj stanovnika u zemlji (od ukupno 214 zemalja i teritorija obuhvaćenih u Migration and Rernittances Factbook 2016). Važno je napomenuti da se podaci Svjetske banke odnose samo na prvu generaciju bh. emigranata, te otuda i razlika u ukupnom broju u stopi emigracije u odnosu na ukupan broj stanovnika u zemlji.

Kada govorimo o emigraciji iz Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou jedini podaci koji se mogu koristiti kao statistika emigracija po godinama su podaci koje vodi Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine o broju osoba koje su se odjavile iz evidencije o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine radi iseljenja u druge države. Prema njihovim podacima, u 2018. godini, 4.113 osoba je odjavilo boravak u Bosni i Hercegovini.

image

Broj odjavljenih osoba iz BiH u 2018. godini za osam država odredišta/ Ministarstvo sigurnosti BiH
Ovi podaci ne mogu biti pokazatelji trenda emigracije iz Bosne i Hercegovine, jer ne predstavljaju sveukupne podatke o iseljavanju iz BiH, ali ukazuju na to da su najčešće zemlje destinacije za emigrante iz Bosne i Hercegovine već par godina Njemačka i Austrija, dok je broj onih koji odlaze u Hrvatsku i Srbiju sve manji, a Slovenija postaje treća najčešća zemlja destinacije.

Na osnovu bilateralnih sporazuma o zapošljavanju koje je Bosna i Hercegovina zaključila sa Slovenijom i Njemačkom, veliki broj radnika se zapošljava u ovim zemljama posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH, međutim dosta njih odlazi i u vlastitom aranžmanu. Tako, prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, o zaposlenim državljanima BiH u zemljama s kojima BiH ima potpisan sporazum o zapošljavanju, u periodu od januara do oktobra 2018. godine u Republici Sloveniji se zaposIilo 13.198 državljana BiH, a u Saveznoj Republici Njemačkoj 1.000 državljana BiH, što je ukupno 14.198 osoba. Primjetan je porast broja državljana u zadnje tri godine koji se zapošljavaju posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH. U 2016. godini na ovaj način se zaposIiIo 5.857 državljana BiH, a 2017. godine ukupno 9.930 osoba.