U Općoj bolnici impozantni rezultati: Za 40 dana obavljeno 1067 operacija

0

U periodu od 17. jula do 31. avgusta ove godine na Urgentnom centru Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo je pregledano 4753 pacijenata i urađeno 399 ambulantnih operativnih zahvata a na hospitalizaciju je primljeno 1341 pacijent. Istovremeno, zdravstvenu uslugu je dobilo, a zatim otpušteno kući 1443 pacijenta.

Za četrdesetak dana je urađeno 1067 operacija i to 583 planirane, 159 je bilo hitnih te 325 ambulantnih. Također, u ovom periodu je bilo i 156 poroda .

Na svim bolničkim specijalističko – konsultativnim ambulantama je pregledano na stotine pacijenata a samo na Odjeljenju za radiologiju je bilo skoro 10 hiljada pregleda.

Ovi impozantni rezultati su produkt vizije novog menadžmenta Opće bolnice na čelu sa prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, kao i vrijednog i predanog rada osoblja ove zdravstvene ustanove.