Tadić održala sastanak sa dužnosnicima Misije OSCE-a u BiH

0

Glavna tužiteljica Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, Gordana Tadić, zajedno sa svojim zamjenikom i rukovoditeljem Posebnog odjela za ratne zločine Milankom Kajganićem i saradnicima, održala je sastanak sa Jasnom Dobricik, šeficom Odjela za ljudsku dimenziju pri Misiji OSCE-a u BiH, te Michaelom Schuetzom i Markom Websterom, iz Sekcije za vladavinu prava pri Misiji OSCE-a u BiH, koji su angažirani na praćenju i analizi procesuiranja predmeta ratnih zločina.

Jedna od tema sastanka odnosila se na implementaciju preporuka iz Izvještaja sutkinje Joanne Korner i nastavak aktivnosti u ovoj oblasti.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje se provode, kako bi se ubrzalo implementiranje odredbi Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Također se razgovaralo o prenošenju predmeta ratnih zločina na pravosudne institucije oba entiteta i Brčko Distrikta, kao i o statusu predmeta koji se odnose na osobe kojima je dodijeljena standardna oznaka “A” i koji se nalaze u prioritetu u planovima rada Tužilaštva BiH.

Osim toga, na sastanku je razgovarano o načinu ostvarivanja imovinsko-pravnih zahtjeva oštećenih osoba u krivičnom postupku u predmetima ratnih zločina.

Saradnja Tužilaštva BiH i Misije OSCE-a u BiH nastavit će se u narednom periodu kako u oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina, tako i u drugim segmentima u kojima se realizira saradnja sa ovom međunarodnom institucijom.