Rif Post d.o.o. Živinice

0
ADRESAĐurđevik bb
MJESTO75270 Živinice
TELEFON+387 61 407 251
EMAILvejzovic@yahoo.com
WEBhttp://www.rifpost.ba

Prodaja i prevoz svih vrsta uglja i drugih ogrevnih materijala,
– građevinski radovi: mašinski iskopi kanala, ravnanje terena i dr.,
– kamionski transport svih vrsta materijala, uključujući i utovar,
– odvoz otpada i to prije svega kućno smeće i krupni otpad.