Reciklon d.o.o. Sarajevo

0
ADRESAul. Brčanska broj 15
MJESTO71000 Sarajevo
Kanton Sarajevo
Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina
TELEFON+387 33 716 755
+387 33 716 756
FAX+387 33 716 756
EMAILreciklon@bih.net.ba
reciklonbh@bih.net.ba
WEBhttp://www.reciklon.ba
https://sites.google.com/site/reciklon/home

Reciklon d.o.o. Sarajevo je specijalizirana firma koja se bavi promocijom mjera zaštite okoliša, zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada sa prostora Bosne i Hercegovine. Postupkom sakupljanja, sortiranja svih vrste otpada, pakovanja, otpad prevozi do privremenog skladišta. Tako prikupljeni otpad se u skladu sa utvrđenom zakonskom procedurom i odgovarajućim transportom izvozi iz Bosne i Hercegovine na mjesto konačnog zbrinjavanja u inozemstvu.

Istovremeno, pružamo usluge zbrinjavanje infektivnog otpada, u sklada sa pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom (“Službene novine FBiH”, broj 33/03, 9/05), uređajem za sterilizaciju koji se nalazi u našim poslovnim pogonima.

Organizovanjem okruglih stolova, seminara, izdavanjem promotivnih materijala firma “Reciklon BH“ d.o.o. Sarajevo pojedinačnim i kolektivnim edukacijama građana, pravnih lica, približava načine i značaj nastanka opasnog i neopasnog otpada u kućanstvu, proizvodnim pogonima, bolnicama, prirodi, kao i posljedicama koje su rezultat potpune nebrige ili malo brige za svoju okolinu i svoj prostor življenja.