MKM d.o.o. Banja Luka

0
ADRESAKarađorđeva 160
MJESTO78000 Banja Luka
TELEFON+387 51 288 520
FAX+387 51 288 521
EMAILinfo@mkm.rs.ba
mkm@inecco.net
WEBhttp://mkm.rs.ba

Pod ovim imenom preduzeće posluje od 2000. godine. Prije toga, u periodu od 1991. do 2000. godine, jedina djelatnost bila je tehnička zaštita obavljana pod imenom SOD „Digitel EZ”. Registracija preduzeća pod imenom „MKM” d.o.o. dovela je do proširenja programa tehničke zaštite u skladu sa rastom resursa i napredovanjem tehnologije, a sada smo preduzeće specijalizovano za projektovanje, izgradnju i održavanje telekomunikacionih sistema i poslovnih mreža, sistema tehničke zaštite i multimedijalnih sistema.

U svojoj VIZIJI težimo da budemo lider u kvalitetu proizvoda u oblastima kojima se bavimo, odnosno da budemo pouzdan, odgovoran i poželjan partner u saradnji i da svojim progresivnim i inovativnim djelovanjem doprinosimo stvaranju kvalitetnijeg života u okruženju.

Na putu ka ostvarenju vizije uspostavili smo MISIJU stalnog unapređenja kvaliteta usluga kroz unapređenje procesa, odnosno, unapređenja sistema upravljanja kvalitetom.

U okviru spektra djelatnosti kojima se bavimo korisnicima nudimo široku paletu usluga i servisa:

– Projektovanje
– Isporuka i instalacija opreme i puštanje sistema u rad
– Održavanje u garantnom i vangarantnom roku
– Ispitivanje i analiza rada postojećih instaliranih sistema
– Dijagnostika neispravnosti u radu opreme
– Servisiranje neispravnih uređaja
– Trening centar – obuka korisnika za rukovanje i održavanje opreme instalirane na našem tržištu
Od jula 2007. godine posjedujemo sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2000.

U skladu sa punim imenom preduzeća „Moderne Komunikacione Mreže” posvećeni smo konstantnom napredovanju kako u smislu osvajanja novih tehnologija, tako i u smislu osvajanja novih tržišta. Kao jedan od dokaza te posvećenosti izdvajamo izlazak na tržište Republike Srbije u oblasti izgradnje pristupnih telefonskih mreža.