Ministar Filipović pita: Hoće li visoke zgrade na Marijinom Dvoru zaustaviti strujanje zraka u Sarajevu?

0
foto: wikipedia

U ovom momentu može se pouzdano ustvrditi da mjerenja opremom kojom se raspolaže pokazuju da na lokaciji Marijin Dvor još postoje strujanja koja donose čisti zrak, što će se izgradnjom ovolikog broja objekata nepovratno zaustaviti, smatraju u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Vlade KS

Nakon objavljivanja vijesti o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski centar – Marijin Dvor” za lokalitet Kvadrant B od strane Gradskog vijeća, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović pozvao je direktora Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Hamdiju Efendića sa namjerom da objasni, sa stanovišta nadležnosti definisanih Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka, pristup u izradi navedenog planskog dokumenta.

Naime, u situaciji kad se ulažu napori da se Zavod stručno osposobi za prognoziranje utjecaja novih zahvata u prostoru na stanje kvaliteta zraka, te dok traje priprema Studije o zračnim koridorima u čemu učestvuje i Zavod, isti kod izrade Regulacionog plana istovremeno ne uzima u obzir aspekt stanja kvaliteta zraka, niti je izvršio procjenu utjecaja novih poslovno-stambenih objekata na to stanje, saopćeno je iz  Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Vlade KS. 

– U ovom momentu može se pouzdano ustvrditi da mjerenja opremom kojom se raspolaže pokazuju da na lokaciji Marijin Dvor još postoje strujanja koja donose čisti zrak, što će se izgradnjom ovolikog broja objekata nepovratno zaustaviti.

Situacija postaje složenija jer se na predmetnom području Sarajevska kotlina sužava, a istovremeno se na ovoj lokaciji sastavljaju dva koridora kojima pristiže svježi zrak niz Miljacku i Koševski potok, što dodatno doprinosi osjetljivosti na gradnju visokih objekata.

U skladu sa odgovornostima u vezi s prevencijom i očuvanjem kvaliteta zraka, Ministarstvo će preduzeti sve mjere da se preispita ovaj planski dokument sa aspekta oblika, visine i položaja objekata koji se namjeravaju graditi.

Na ovu temu bit će organizovan sastanak sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona. Također, bit će pozvani i predstavnici Gradske uprave i Gradskog vijeća da im se ukaže na odgovornost koju imaju i posljedice koje mogu nastati na zdravlje građana od dodatnog ugrožavanja kvaliteta zraka, a ukoliko se bude insistiralo na realizaciji ovakvog plana, navodi se u saopoćenju.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here