Marić: Nasilje nad ženama smatra se gotovo normalnim

0

Svi smo odgovorni za sebe, trebamo raditi na sebi, te pronalaziti nove modele ponašanja, inforimirati se kako o ovome tako i o drugim problemima

Na javnoj tribini po nazivom “Nasilje: izraz nemoći”, koja je održana u sklopu kampanje protiv nasilja nad ženama pod nazivom “Jedna milijarda ustaje” istaknuto je, uz ostalo, kako su različite vrste nasilja nad ženama prisutne u svim sferama života, a najviše u porodici.

Imamo taj tradicionalni problem gdje je to smatrano gotovo normalnim, problem da ne postoji neko sistemsko osvješćivanje kako žena, tako i muškaraca o tome kako su takve vrste ponašanja problematične – rekla je na javnoj tribini u četvrtak u Mostaru književnica Senka Marić.