LIK-ing d.o.o. Sarajevo

0
ADRESAUlica Tešanjska broj 5
MJESTO71000 Sarajevo
TELEFON+387 61 724 427
+387 33 204 114
FAX+387 33 204 114
EMAILliking_project@yahoo.com
WEBhttp://liking.ba

Osnovna djelatnost firme LIK-ing d.o.o Sarajevo je projektovanje, izvođenje i konsalting.
Nastali su u teškim vremenima za bosansko-hercegovačko građevinarstvo, ali su i u takvom okruženju uspjeli da naprave zdravu firmu.Firmu zadovoljnih ljudi, sa kojom svaki investitor želi da sarađuje jer zna da će imati pouzdanog i odgovornog partnera.

Uposleni kadar je sa petnaestgodišnjim iskustvom u projektovanju i izvođenju svih građevinskih radova na objektima.
Simbioza iskustva, mladosti i novih tehnologija su rezultirali da smo implementirali višemilionske objekte.

Savremeno tržište zahtjeva inovacije i produktivna rješenja, zato su unutar firme konceptualno riješili i ponudili investitoru i početnu fazu projektovanja kao i pripremu dokumentacije u završnoj fazi.

Izrada svih vrsta projektne dokumentacije za građevinske objekte raznih namjena
Izrada projekata unutrašnjeg uređenja
Izrada idejnih skica i rješenja
Pružanje stručnih savjeta.