Krešić: Novi oficiri podižu borbenu gotovost OSBiH na višu razinu

0

Zakletvu su položili i potpisali ugovor u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira OSBiH 54 kandidata koji su uspješno završili osnovnu oficirsku obuku OSBiH.

U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) danas je održana svečanost povodom prijema VI klase oficira OSBiH u profesionalnu vojnu službu, u početnom činu oficira.

Zakletvu su položili i potpisali ugovor u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira OSBiH 54 kandidata koji su uspješno završili osnovnu oficirsku obuku OSBiH.

Zamjenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić ističe da su Oružane snage BiH danas postale jače, te da novi oficiri podižu borbenu gotovost OS BiH na višu razinu.

– Ovo je pokazatelj da Ministarstvo odbrane i Oružane snage razmišljaju i vode ispravnu politiku u smislu ljudskih resursa. Ovi ljudi sada imaju priliku graditi karijeru unutar OS BiH, a posebno me raduje kod ovih mladih ljudi njihova spremnost i opredijeljenost službi u OS BiH, Bosni i Hercegovini. Spremni su obaviti misije koje postavimo pred njih – rekao je Krešić.

Osnovna oficirska obuka je trajala deset mjeseci. Realizirana je u Centru za osnovnu obuku Pazarić, Centru za profesionalni razvoj Travnik i jedinicama OSBiH po planu osnovne oficirske obuke.

– Obuka je realizirana u našim centrima, što samo po sebi govori da naši centri u potpunosti mogu podržati potrebe za razvoj oficirskog, podoficirskog i vojničkog kadra. Uporedo s tim, OS BiH su se opredijelile za podmlađivanje kompletnog oficirskog, podoficirskog i vojničkog kadra. Prvi pravac je ovaj koji smo prezentovali danas, a drugi je školovanje kadeta na akademijama širom svijeta. Naši kadeti se školuju u deset zemalja svijeta, a taj proces će nam donijeti nova 343 oficira – izjavio je načelnik Zajedničkog štaba generalpukovnik Senad Mašović.

Obuka ima za cilj razvoj operativnih, taktičkih i borbenih kompetencija oficira čina potporučnika sa težištem na vojno vođenje, fizičku obuku i kondicione treninge, taktiku, planiranje i izvođenje taktičkih operacija i situacijskih vježbi, topografiju, navigaciju, administraciju i opšte teme.

Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Matthew Field ponosan je na saradnju i pomoć koju Ujedinjeno kraljevstvo pruža Oružanim snagama BiH u jačanju kapaciteta.

– Pokazali smo našu predanost i dubinu naše saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Oružane snage BiH sada vode procese obuke i odabira oficirskog kadra i kontinuirano proizvode mlade lidere najvećeg kvaliteta. Ujedinjeno kraljevstvo će vam rado pružiti podršku gdje god i kako god može – rekao je Field.

Kandidati su pripremljeni, obučeni i osposobljeni u vještinama koje su potrebne za vršenje početnih oficirskih dužnosti u OSBiH, kompatibilno NATO standardima. Najuspješnijim polaznikom šeste klase Osnovne oficirske obuke proglašen je potporučnik Slobodan Vuković, dok je najbolje rezultate iz fizičke spremnosti ostvario potporučnik Kadija Talić.