Ko bi rek’o čuda da se dese: Miljacka puna riba

0

Stanje ribljeg fonda kao i vrsta riba u rijeci Miljacki je alarmantno, devastirano i opustošeno. Nekada su Miljackom plivali lijepi primjerci pastrmke, klena, mrene, a stari ribolovci govore da su nekeda Miljackom plivali i fini primjerci mladice i lipljena.  

Danas je stanje potpuno drugačije. Od riba danas plivaju u zadovoljavajučoj količini klen, sapača, gagica i plisa. Pastrmka je dosta razrijeđena, a mrena i mladica su nestale u Miljacki. 

Negdje se ulovi tek poneki primjerak lipljena. 

Naš fotoreporter je uslikao neobičnu situaciju u Miljacki. Naime, uslikao je jato riba vrste sapače.

Podsjećamo, prije nekoliko godina veliki broj riba u Miljacki je umrlo zbog zagađene rijeke.