Jedinstven slučaj u BiH: Nermin Redžić odbranio magistarski rad putem videolinka

0

Nermin Redžić prva je osoba na Univerzitetu u Zenici koja je na ovaj jedinstven način odbranila rad, a sve zbog pandemije koronavirusa

Na Univerzitetu u Zenici danas je realizirana online, odnosno odbrana magistarskog rada putem videolinka. Zeničanin Nermin Redžić prva je osoba na Univerzitetu u Zenici koja je na ovaj jedinstven način, a sve zbog pandemije koronavirusa, stekla zvanje magistra. 

Ova informacija objavljena je na stranici Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, gdje su istaknuli da su dobili prvog magistra koji je svoj rad branio putem videolinka.

Mislim da je ovo i prva odbrana koja je urađena na ovaj način, kako na Politehničkom fakultetu, tako i na Univerzitetu u Zenici. Mislim da može postati dobra praksa u ovakvim situacijama. Čestitamo kandidatu, a sutra nastavljamo – napisao je Sabahudin Jašarević.

Pojava pandemije koronavirusa, ali i mjere koje su uvedene radi sprečavanja širenja virusa, pokazale su koliku prednost ima moderno doba u kojem živimo, ali i kako se na kvalitetan način mogu iskoristiti svi benefiti interneta, tehnologija i dostignuća.