Iz CIK-a pojasnili postupak utvrđivanja rezultata izbora za Gradsko vijeće Mostara

0

Centralna izborna komisija (CIK) BiH saopćila je da će u skladu sa članom 5.29a Izbornog zakona BiH u narednim danima objavljivati preliminarne rezultate izbora za Gradsko vijeće Grada Mostara održanih 20. decembra.

– U skladu sa Poglavljem 5 (Provedba izbora) Izbornog zakona BiH i podzakonskim aktima Centralne izborne komisije BiH birački odbor na redovnom biračkom mjestu nakon zatvaranja biračkog mjesta utvrđuje rezultate glasanja sa tog biračkog mjesta. Zapisnik o radu biračkog odbora i odgovarajuće obrasce potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Odredbama člana 5.27 Izbornog zakona BiH je propisano da nakon što od biračkih odbora dobije svu dokumentaciju i materijale za izbore, općinska/gradska izborna komisija utvrđuje objedinjene zbirne rezultate glasanja provedenog na teritoriji te općine/grada za organe za koje su provedeni izbori i o tome sastavlja zapisnik, koji se podnosi Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od 24 sata nakon zatvaranja biračkih mjesta – saopćeno je iz CIK-a.

Navode da ukoliko općinska/gradska izborna komisija nije u mogućnosti objediniti utvrđene izborne rezultate ta izborna komisija podnosi izvještaj CIK-u sa zahtjevom za otvaranje vreće sa izbornim materijalom kako bi se izvršilo pravilno utvrđivanje izbornog rezultata a u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

– U skladu sa naprijed navedenim Centralna izborna komisija BiH je na sjednici održanoj 21. decembra po zahtjevu Gradske izborne komisije Mostar izdala 45 naredbi kojim je odobrila otvaranje vreća radi objedinjavanja izbornih rezultata. Aktivnosti iz naredbe Centralne izborne komisije BiH Gradska izborna komisija Mostar provela je u Mostaru dana 22.decembra 2020. godine u terminu od 11 do 18 sati u prisustvu oko 30 izbornih posmatrača – saopćeno je.

Pojašnjavaju da ukoliko nadležna izborna komisija, u ovom slučaju Gradska izborna komisija Mostar, pravilno ne objedini zbirne rezultate glasanja sa pojedinih biračkih mjesta, glavni kontrolor za obradu, unos i potvrdu izbornih rezultata kojeg je imenovala Centralna izborna komisija BiH može zahtjevati od CIKa da se u Glavnom centru za brojanje pravilno broje glasovi sa određenih redovnih biračkih mjesta za određeni organ vlasti, te CIK na osnovu izvještaja glavnog kontrolora može narediti ponovna brojanja sa pojedinih redovnih biračkih mjesta Glavnom centru za brojanje, ukoliko za to bude postojala potreba.

  • CIK: Glavni centar za brojanje u skladu sa Planom rada neće raditi u dane praznika

    CIK: Glavni centar za brojanje u skladu sa Planom rada neće raditi u dane praznika

– U Glavnom centru za brojanje će se brojati glasački listići koji se u svakom izbornom ciklusu inače broje u Glavnom centru za brojanje i to: listići sa biračkih mjesta za glasanje u odsustvu, glasački listići iz inostranstva, glasački listići birača koji su glasali putem redovnih i COVID-19 mobilnih timova, glasački listići birača koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima.

Prve aktivnosti Glavnog centra za brojanje u vezi sa izborima u Mostaru počele su dan nakon izbora. Glavni centar za brojanje u skladu sa Planom rada neće raditi u dane praznika odnosno neće raditi 25 i 26. decembra ove godine te 1. i 2. januara 2021. kao ni 6. i 7. januara.

Utvrđeni rezultati izbora za Gradsko vijeće Grada Mostara će uslijediti tek kad se objedine rezultati sa redovnih biračkih mjesta i rezultati brojanja glasačkih listića u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu.

– Tek nakon što Centralna izborna komisija BiH donese odluku o utvrđivanju i objavi izbornih rezultata, subjekti navedeni u članu 5.30. stav (1) Izbornog zakona BiH mogu u roku od tri dana podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, odnosno u skladu sa članom 6.9 Izbornog zakona BiH u roku od dva dana može se Apelacionom odjelu Suda BiH  podnijeti žalba na odluku Centralne izborne komisije BiH – saopćeno je iz CIK-a.