HIDROINVEST DOO SARAJEVO

0
ADRESAul. Kotromanića br. 7
MJESTO71000 Centar
TELEFON+387 33 216 591
+387 33 225 973
FAX+387 33 445 702
EMAILhidroinvest@bih.net.ba

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.