Gržić: U bh. javnosti se smatra da je posao advokata da zastupaju kriminalce

0

Predsjednik Advokatska komore FBiH Nikica Gržić izjavio je da je univerzalna deklaracija o ljudskim pravima nastala prije 70 godina kao odgovor na užase Drugog svjetskog rata i posljedice formiranja totalitarnih režima širom Evrope.

“Za nas će tokom ove konferencije vjerovatno najzanjimljiviji biti Član 11. Deklaracije koji glasi da svako ko je optužen za krivično djelo ima pravo da se smatra nevinim dok se na osnovu zakona krivica ne dokaže na javnom pretresu na kojem je imao sva jemstva potrebna za svoju odbranu. U javnosti vlada percepcija da je posao advokata da zastupaju kriminalce, dakle sami po sebi i oni su krivi. Zaboravlja se da nije svako ko se našao pred sudom kriv. Sud je mjesto razmatranja dokaza i odlučivanja jesu li optuženi zaista počinili djela koje im se stavlja na teret. Advokati su dakle garant poštovanja Deklaracije i prava na odbranu koje iz nje proizlazi. Naša uloga se ne može svesti samo na odbranu optuženih već treba da je gledamo u širem kontekstu – mi nismo tu samo da dokazujemo nečiju nevinost, već da stojimo na straži njegovih osnovnih ljudskih prava”, kazao je Gržić.

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here