ERGAS d.o.o. Sarajevo

0
ADRESAul. Husrefa Redžića broj 10,
MJESTO71000 Sarajevo
TELEFON+387 33 208 000
FAX+387 33 208 000
EMAILinfo@ergas.ba
ergas@bih.net.ba
WEBhttp://ergas.ba

Preduzeće ERGAS d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu, posluje samostalno u privatnom vlasništvu od 11. 03. 1989. god. Prvobitno osnovano pod nazivom P.P. LIONT da bi 21. 10. 1996. god. bilo preimenovano u današnji naziv ERGAS d.o.o.

Danas, sa preko dvadeset pet godina uspješnog poslovanja na termoenergetskim, hidro i gasnim instalacijama u oblasti niskogradnje i visokogradnje, možemo istaći da smo sa dosadašnjim iskustvom i stečenom referncom na mnogim objektima niskogradnje i visokogradnje među liderima u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju navedene djelatnosti.

Naša misija je izrada najkvalitetnijih rješenja, zadovoljstvo naših klijenata te stalno podizanje kvalitete usluga i proizvoda.