Budžet 971 milion KM: 216 miliona KM za gradski prijevoz, 27 miliona za helikopter…

0

Pred zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo nalazi se nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu koji iznosi 971.375.034 KM.

Kako je predstavio ministar finansija Amel Kovačević, nacrt je manji za 7,99 posto u odnosu na usvojene izmjene i dopune budžeta KS za 2019. godinu.

Fokus u 2020. godini bit će javni gradski saobraćaj. Čak 216,7 miliona KM je predviđeno za rekonstrukciju javnog prijevoza u KS. Za siguran, čist i energetski efikasan Kanton Sarajevo predviđeno je 40 miliona KM. Između ostalog, planirana je nabavka helikoptera (27,4 miliona KM).

Više od 125 miliona KM bit će uloženo u nove, bolje puteve i pruge. Za Prvu transverzalu predviđeno je 52,8 miliona KM.

Za nova radna mjesta predviđeno je 13 miliona maraka.

Vlada KS odlučila se za povećanje prihodovne strane budžeta u dijelu finansiranja (domaće zaduživanje) u iznosu od 58.455.000 KM, iz kojih će se finansirati kapitalni projekti.

Neporezni prihodi (prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine, naknade i takse, prihodi od vlastitih djelatnosti i neplanirane uplate, kao i novčane kazne) planirani su u iznosu od 114.665.466 KM.

U budžet nisu uvršteni razgraničeni prihodi iz 2019. koji će biti poznati nakon izrade završnog računa budžeta KS za 2019. godinu.

Prije usvajanja budžeta zastupnici su imali niz pitanja.

Prvi se javio zastupnik Mahir Dević (SDA), koji je pitao kakva je realizacija postojećih investicija te kakvi su planovi povodom zagađenja zraka, a tražio je i kopiju svih studija opravdanosti svih investicija za 2020. godinu.

Zastupnik Zvonko Marić pitao je šta znači 2 miliona KM za zamjenu mjerača plina.

– Također, 1,2 miliona KM za šumarijadu mislim da je previše – rekao je Marić.

Segmedina Srna-Bajramović (SDP) istakla je da je u prošlom budžetu izdvojeno oko 50.000 KM za Roditeljsku kuću te pitala zašto ove godine nije ništa predviđeno.

Jasna Duraković pitala je kako se planira riješiti stambeno pitanje boraca i šta je s jednokratnom pomoći borcima.

– Planiraju li se izdvojiti dodatna sredstva za dženaze i sahrane boraca? Možete li obrazložiti šta znači “personalna intervencija” i nije mi najjasnije šta tačno podrazumijevate pod preventivnom intervencijom zdravstvene zaštite – pitala je Duraković.

Zastupnica Bilsena Šahman pitala je Ministarstvo zdravstva za koju opremu je konkretno namijenjeno 900.000 KM za KCUS kad je poznato da i onu što imaju ne koriste te koliko je izdvojeno za djecu s poteškoćama u razvoju.

Dževad Poturak je postavio pitanje vezano za helikopter, za koji je planirano da se izdvoji 27 miliona KM.

– Zbog čega ovaj helikopter, kome treba, ko će ga održavati, ko će ga voziti? Mislim da su ovo preveliki novci za nešto što možda neće nikad biti upotrijebljeno – kazao je Poturak.

Hamed Aljović pitao je zašto je rekonstrukcija cesta putem Direkcije smanjena za 10 miliona KM.

Vedran Jakupović pitao je zašto je ukinuta stavka ”renoviranje fasada”.