BiH: Onima koji ne plaćaju alimentaciju oduzeti pasoš!

0

Prema predloženoj inicijativi, svi organi nadležni za pitanje alimentacija će biti obavezni da podatake o neizmirenju alimentacije dostavljaju organima nadležnim za izdavanje putnih isprava

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut uputio je danas Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa da osobe koje nisu izmirile sve dospjele imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, odnosno alimentaciju, ne mogu izvaditi pasoš Bosne i Hercegovine, kao i da se takvim osobama već izdati pasoš može oduzeti.

Problem izbjegavanja finansijskih obaveza roditelja prema djeci je sve više akutan u Bosni i Hercegovini, u oba entiteta i Brčko Distriktu, najveći dio tereta kada su u pitanju pokušaji da ishode izvršavanje tih obaveza nose samohrani roditelji, a najveću štetu trpe djeca.

Zakon o putnim ispravama BiH trenutno dozvoljava odbijanje zahtjeva za izdavanje putne isprave samo ako postoji osnovana sumnja da će podnosilac zahtjeva izbjeći izvršenje dospjele imovinsko-pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, a i to isključivo „na zahtjev nadležnog suda“.

Predloženim dopunama zakona se značajno pooštrava tretman osoba koje izbjegavaju obaveze prema svojoj djeci, jer izdavanje pasoša neće biti moguće ako sve takve obaveze nisu izmirene, a u takvim situacijama će i oduzimanje već izdatog pasoša biti obavezno.

Svi organi nadležni za pitanje alimentacija će prema predloženim dopunama biti obavezni da podatake o neizmirenju alimentacije dostavljaju organima nadležnim za izdavanje putnih isprava, a ti organi će biti obavezni da vode posebne evidencije i eletronskim putem ih evidentiraju u centralnu evidenciju putnih isprava.

Većina roditelja izbjegava plaćanje

Zbog problema u vezi s naplatom alimentacije i nepoštivanja sudskih presuda, jednoroditeljske porodice i samohrani roditelji često žive na rubu egzistencije.

Bez podrške institucija i društva svakodnevno vode borbu za svoje dijete i jedna su od najugroženijih socijalnih populacija u BiH koje država ne prepoznaje kao ranjive kategorije.

Dokaz za to je istraživanje Udruge samohranih roditelja “Ponos” iz Banje Luke, a podaci do kojih su došli su zaista poražavajući. Naime, čak 70 posto roditelja ne plaća alimentaciju, oko 20 posto njih je plaća povremeno, dok samo 6,9 posto roditelja redovno plaća alimentaciju svojoj djeci.

Iako je neplaćanje alimentacije kažnjivo zakonom, vrlo je lako eskivirati, što je zapravo propust države i nadležnih tijela.