Bh. vlasti nikada nisu uputile notu Hrvatskoj u vezi s gradnjom Pelješkog mosta

0

Na to da nisu ispoštovani zaključci Predstavničkog doma još iz 2017.godine, a koji su trebali dovesti do rješenja pitanja razgraničenja na moru između naše zemlje i Hrvatske , kao i pristup BiH otvorenom moru, predsjedavajućem Tegeltiji ukazao je poslanik Jasmin Emrić

Skoro četiri godine državne institucije BiH nisu ništa konkretno uradile u vezi sa zahtjevima koje im je još u julu 2017. godine uputio Predstavnički dom PSBiH, a koji su se odnosili na posljedice koje za BiH može imati izgradnja Pelješkog mosta.

Otkriveno je to na današnjoj sjednici ovog doma kada je poslanik Jasmin Emrić (NES) pitao predsjedavajućeg Vijeća ministara šta je poduzeto u vezi s realizacijom zaključaka koje je Predstavnički dom 2017.godine uputio državnim vlastima.

-Jednim od zaključka traženo je da se poslanicima dostavi cjelovit i detaljan izvještaj o aktivnostima vezanim za izgradnju Pelješkog mosta kojeg Hrvatska sad uveliko gradi čime se zatvara Neumski zaljev i slobodan pristup BiH otvorenom moru i da Vijeće ministara BiH dostavi sve sporazume – ugovore ili druga akta potpisana od BiH, a vezano za granicu BiH i Hrvatske, kao i za izgradnju i odobrenje aktivnosti izgradnje mosta Pelješac. Zaključeno je i da se Republici Hrvatskoj uputi nota da se obustave sve aktivnosti Republike Hrvatske u vezi sa izgradnjom mosta Pelješac dok se ne postigne potpuna obostrana saglasnost, kao i da se sve nadležne institucije za ovo pitanje aktivno uključe u ove aktivnosti. Do danas Predstavnički dom PSBiH nije dobio na uvid i razmatranje traženu dokumentaciju i nije mi poznato da li je Vijeće ministara Hrvatskoj poslalo bilo kakvu notu, niti da li je vodilo bilo kakve aktivnosti . Ono što je nama svima poznato je da su radovi na izgradnji Pelješkog mosta u završnoj fazi, da BiH i Hrvatska nisu riješile razgraničenje na moru i da nije riješeno prioritetno pitanje slobodnog pristupa otvorenom moru, a koje pravo pripada BiH u skladu s konvencijom UN-a o pravu mora – rekao je Emrić.

Iz odgovora Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH tek se moglo zaključiti da je tokom protekle četiri godine određene izvještaje o aktivnostima s izgradnjom Pelješkog mosta dostavljalo Ministarstvo transporta i komunikacija BiH.

-Zaduženo je Ministarstvo civilnih poslova da od Komisije za granicu zatraži potpun izvještaj u vezi s razgraničenjem na moru. Ministarstvo transporta i komunikacija je uputilo izvještaj Predstavničkom domu .Ministarstvo vanjskih poslova nije poslalo notu Republici Hrvatskoj jer za to nije postojala saglasnost Predsjedništva BiH – kazao je između ostalog Tegeltija.

Emrić je ocijenio da očigledno nije dovoljno urađeno na provedbi zaključaka Predstavničkog doma PSBiH i da se na tome trebalo više raditi.

-Jasno je da nadležne institucije nisu pristupile provođenju zaključaka, a sve da se omogući slobodan pristup otvorenom moru, na tome se trebalo više raditi . Za 122 dana istječe rok za izgradnju Pelješkog mosta i ja javno pozivam Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara, nadležno ministarstvo i Vas predsjedavajući Tegeltija, da do zvaničnog roka završetka izgradnje pokrenete bilateralne razgovore s R Hrvatskom radi postizanja dogovora o pristupu BiH otvorenom moru i da Vam zbog kratkog roka to bude prioritet – zaključio je Emrić.