Akel d.o.o. Ilidža

0

Džemala Bijedića 226

Ilidža

KANTON SARAJEVO

FBIH

Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača

PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA