AFERA KOJA ĆE UZDRMATI BiH: “Kramar” uvezao 700 vozila na neuredan EUR1, milioni u kasi UIO odgađaju oduzimanje auta!

0

Odgovor koji je UIO dobila od carina Belgije je šokirao. Iako, zvanično, nema informacija o tome na koji način je Belgija obrazložila silne negativne (naknadne) provjere vozila, saznajemo da je u većini dokumentacije pisalo: „Naš carinik je pogriješio prilikom ovjere EUR1 obrasca“..

Više od 700 luksuznih automobila koje je u Bosnu i Hercegovinu tokom 2017. i 2018. godine uvezla Autokuća AS Kramar iz Ljubuškog nije imalo uredan i odgovarajući obrazac EUR1 kojim se ostvaruje povlastica i ne plaća carina, ekskluzivno otkriva Inforadar.

Sve upućuje na to da je jedna od najvećih afera u našoj državi posljednjih godina bila zataškana jer se državna carina (Uprava za indirektno oporezivanje – UIO BiH) do početka istraživanja Inforadara zvanično, odnosno nikako nije oglašavala u vezi s ovim slučajem, što je čudno i indikativno budući na uobičajenu praksu UIO. Obzirom da je Kramar u međuvremenu počeo da plaća milionske carinske dažbine, odgođena je (zasad) zaplijena uvezenih automobila, što je proces koji bi nanio enormnu višemilionsku štetu ovoj autokući.

CRVENI ALARM

O kakvom se problemu zapravo radi govori i informacija, koja nam je zvanično potvrđena, da je o aferi obaviještena i Evropska komisija u Briselu.

Informacije u vezi sa Kramarom našem portalu su nakon upita potvrđene i iz samog sjedišta UIO BiH, a podatak da poslovanje ove velike autokuće provjerava i SIPA samo potvrđuje razmjere afere.

Crveni alarm u slučaju Kramar upaljen je po saznanju da je svaki EUR1 obrazac tokom te dvije godine, navodno, potpisao – slovom i brojem – jedan carinik u carinskoj ispostavi u Belgiji.

Dakle, jedan isti čovjek, koji „nije mogao“ biti ni bolestan niti ići na godišnji, ovjerio je na stotine obrazaca o porijeklu vozila koja su uvezena u BiH tokom 2017. i 2018., a što je, u prevodu, za Kramar značilo neplaćanje carinskih dažbina (koje po jednom luksuzom automobilu iznose od 5.000 – 7.000 KM).

Nakon ovih informacija UIO BiH je izvršila naknadnu provjeru EUR1 obrazaca tako što su se obratili državnim carinama Belgije, a odgovor koji su dobili je šokirao. Iako, zvanično, nema informacija o tome na koji način je Belgija obrazložila naknadne (negativne) provjere vozila, uspjeli smo doći do saznanja da je u većini dokumentacije pisalo: „Naš carinik je pogriješio prilikom ovjere EUR1 obrasca“ (?!)

Posljedica negativnog odgovora carina Belgije u pogledu autentičnosti ovog obrasca ujedno je značio penale, višemilionske gubitke za Kramar, jer su morali početi plaćati carinske dažbine za sva sporno uvezena vozila! Prava katastrofa za ovu autokuću izbjegnuta je, barem zasad, jer da Kramar nije otpočeo s izvršavanjem ove obaveze bila bi im izrečena mjera oduzimanja vozila (njih više od 700), kao što je to uvijek rađeno kada su u pitanju bili pojedinačni slučajevi, ili “neugledniji” i manji autouvoznici.