Home VIJESTIBiH Dok varalice čekaju nekog novog Branka Perića: Sebiji priznali ispite koje nikad nije položila!

Dok varalice čekaju nekog novog Branka Perića: Sebiji priznali ispite koje nikad nije položila!

by rajvosa
0 komentara

I dok je sve u vezi s visokoškolskim obrazovanjem Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a i supruge Bakira Izetbegovića, lidera SDA, već mjesecima šuplje poput švicarskog sira, „Avaz“ je u posjedu nove, ekskluzivne dokumentacije koja otkriva da su na Medicinskom fakultetu u Sarajevu „profesorici“ priznati ispiti koje nikad nije ni polagala na postdiplomskom studiju u Zagrebu.

Nema pečata

To potvrđuju i dva lista papira na kojima je rukom upisano deset ispita s ocjenama Sebije Izetbegović, i to na engleskom jeziku, ali bez ikakvog pečata niti ovjere dokumenta. Pobrojane su i ocjene, među kojima su i tri devetke.

Ne zna se ni ko je ni kada rukom ispisao i priložio ove dokumente, za koje je tadašnji dekan Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Nedžad Mulabegović izdao uvjerenje u svrhu prijave na konkurs. Tada je munjevito i krenula Sebijina akademska karijera.

Faksimil uvjerenja od 5. juna 1996. godine kojim Medicinski fakultet potvrđuje da je Izetbegović položila sve ispite

Radi se o uvjerenju od 5. juna 1996. godine, u kojem stoji:

– Izetbegović Sebija, doktor medicine, položila je sve ispite i ispunila sve ostale obaveze na postdiplomskom studiju iz Osnova medicinskih istraživanja – Eksperimentalna medicina Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

O ovome je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo obavijestila Tužilaštvo Kantona Sarajevo, koje već godinu provjerava Sebijinu diplomu, uz sve dokaze iz Zagreba da aktuelna direktorica KCUS-a nije završila postdiplomski studij “Ultrasound in clinical medicine”, niti da joj je na tom studiju izdata bilo kakva diploma.

 

Sporna komisija

To je potvrdio i indeks, koji je objavio „Avaz“, također rukom ispisan, bez pečata bilo kojeg profesora ove visokoškolske ustanove.

Da stvar bude gora, ad hoc komisija Medicinskog fakulteta u Sarajevu, osnovana na osnovu zahtjeva Senata Univerziteta u Sarajevu, prije nekoliko dana utvrdila je da je sa Sebijinim ispitima sve uredu te da imaju originalni dokument pisan rukom o ekvivalenciji ocjena.

Dva lista papira: Sebiji Izetbegović priznati ispiti ispisani rukom i bez ikakvog pečata

Na čelu ove komisije je Erna Suljić, Sebijina desna ruka i osoba od povjerenja.

Upravo se radi o dva lista papira s 10 ocjena koje su rukom ispisane, a koje u Zagrebu Sebija nije ni položila.

Prije dvije sedmice, podsjetimo, Suljić je na sjednici Senata tvrdila da je dokumentacija otuđena.

Tvrdnja dekana

Ustvari, Sebiji su priznati položeni ispiti i stečena prava s druge visokoškolske ustanove iz Zagreba, u skladu s nastavnim planovima i programima postdiplomskog studija u Sarajevu, što je u inspekcijskom nalazu potvrdio tadašnji v. d. dekana Mirsad Dorić.

– Napominjem da se u konkretnom slučaju radilo o priznavanju stečenih prava i položenih ispita s druge visokoškolske ustanove, ali u skladu s nastavnim planovima i programima postdiplomskog studija u Sarajevu, što potvrđuje i javna isprava, odnosno uvjerenje od 5. juna 1996. – naveo je Dorić u junu prošle godine inspektorima.

Međutim, ono što ne ide u prilog Sebijinim „spasiocima“, koji su je u žurbi da je spase, objavom lažnog indeksa u režimskim medijima, samo još više ukopali – da nije mogla za 17 dana položiti prvi ispit – jesu dodatni dokazi iz Zagreba koji su u posjedu „Avaza“.

U martu je s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu rečeno da „u dosjeu Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a, ne postoji dokumentacija na temelju koje bismo mogli potvrditi vjerodostojnost indeksa i izdati uvjerenje o položenim ispitima“.

 

Novi dokazi

Ali, u dodatnom pojašnjenju koje je Ministarstvo znanosti Hrvatske tražilo od ove ustanove s pitanjem zašto nije moguće doći do informacije o tome je li imenovana položila neki kolegij te je li imenovana diplomirala, je li joj izdata diploma, koji je datum diplomiranja i broj diplomiranja, navedeno je:

– Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dao je pojašnjenje kako u dosjeu Sebije Izetbegović ne postoji dokumentacija o polaganju ispita te da imenovana nakon polaganja ispita nije vratila u Studentsku referadu niti indeks niti ispitnu dokumentaciju na temelju koje bi joj se upisalo polaganje ispita u evidenciju.

Dodatno pojašnjenje iz Hrvatske otkriva: Ne postoji dokumentacija o polaganju ispita

Također, dat je odgovor da „imenovana nije završila postdiplomski studij „Ultrasound in clinical medicine“.

O svemu ovome Tužilaštvo Kantona Sarajevo šuti već skoro dvije godine, iako su pojedini inspektori i dekani dali opširne iskaze.

Dokaza je sve više. No, očito se čeka neki novi sudija Branko Perić.

Uključio se i Ured za borbu protiv korupcije

Nema ni podataka o tome koji su položeni ispiti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (prema indeksu) ekvivalenti ispitima prema Nastavnom planu i programu Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Sve ovo sada istražuje i Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo.

U informaciji Tužilaštvu tvrdi se da je Medicinski fakultet Sarajevo, u postupku stjecanja naučnog stepena Izetbegović, postupao u skladu s tadašnjim propisima iz oblasti visokog obrazovanja. Ali za takvu tvrdnju ne postoji validan dokument.

To se odnosi prije svega na Statut Medicinskog fakulteta u Sarajevu, koji je propisivao način prelaska studenta s drugih medicinskih fakulteta i priznavanje položenih ispita, u smislu da je odluku o prelasku studenta donosio Savjet fakulteta na prijedlog dekana, a da je odluku o priznavanju ispita donosio Dekanat po prethodno pribavljenom mišljenju predmetnog nastavnika, odnosno katedre.

 

Šta je s doktorskom disertacijom

U inspekcijskom nalazu navedeno je i da je dokumentacija za odbranu doktorske disertacije nepotpuna. Nermana Šemić, šefica Službe za nastavu na Medicinskom fakultetu, izjavila je da je ustanovljeno da su dosjei za prijavu i odbranu magistarskog rada, prijavu i odbranu doktorske disertacije nepotpuni, odnosno da ne sadrže kompletnu dokumentaciju.

Možda ti se također sviđa

Ostavite komentar

sarajevograd.BA uvijek nastoji tačno, objektivno i pravovremeno informirati svoje čitatelje o svim aktuelnostima iz svih sfera života, poštujući postulate novinarske profesije i profesionalne standarde.

Korisni linkovi

Izbor urednika

Najnoviji članci